Sunday, May 1, 2011

எனக்கு பிடித்த தெலுகு பாடல்

கீரவாணியின் இசையில் ஒக்கரிக்கு ஒக்கரு என்ற படத்தில் வரும் இந்த பாடல் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது. கேரளா அதிரம்பள்ளி அருவி வேறு அழகிற்கு அழகு சேர்க்கிறது.

No comments:

Post a Comment